I årets sista Löparens själ så talar Kalman och Janne och nyårslöften. Vad är det som gör att vi vill avlägga nyårslöften och hur ska vi förhålla oss till dessa och vår löpning? Finns det skäl att noga överväga vad jag lovar eller är det bara att i stundens ingivelse att satsa på ett nytt nyårslöfte? Och vad betyder Akrasia?

Musik: "Chill bro" av Diego Nava. (Mixkit Stock Music Free License)

Share | Download(Loading)